Over ons

REVA B.V., uw partner voor pompen, roerwerken en veiligheidsequipment

Missie REVA B.V. :

Geboren worden en leven in een bevoorrechte omgeving als onze Westerse maatschappij, is een privilege dat wij veelal als normaal bestempelen. Voor vele anderen op deze wereld is dit slechts een droom die in de meeste gevallen nooit in vervulling zal gaan. Een welvaartsniveau, welzijn en levensstandaard van hoog gehalte zijn hier een gemeengoed, iets dat wij allen met elkaar dienen te koesteren.

Productieprocessen zijn onlosmakelijk verbonden met dit gemeengoed. Fabrieken die zorgen dat wij elektriciteit en gezuiverd (drink-)water ter beschikking hebben, een breed spectrum aan voeding en over veel luxe kunnen beschikken, zoals auto’s, tv’s computers, telefoons enzovoort. Als onderdeel van deze productieprocessen, zijn er niet zelden vloeistoffen benodigd, die een bedreiging kunnen vormen voor mens en milieu.

De missie van REVA is deze vloeistoffen op een zo veilig en verantwoord mogelijke manier te verpompen en separaat een secundaire veiligheid te kunnen bieden in geval van een ongewenste en onvoorziene lekkage van een van deze vloeistoffen. Laten we onze welvaart en het milieu koesteren, door onder andere de productieprocessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Schuiven naar boven